top of page

Prezentacija realiziranih projekata prekograničnih suradnji

Prezentacija realiziranih projekata ,,Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije" održana je večeras, 26. siječnja, u župnoj dvorani u Đurđinu u organizaciji Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Ovom prigodom predstavljena su 22 realizirana projekta, od odobrenih 25, u protekloj godini s ukupnom vrijednosti od 543.000 eura.


Projekt pod nazivom "CROz Baranju i Bačku" predstavio je naš tajnik Ivica Dulić.

Projektom je predviđena obnova krovne konstrukcije i adaptacija restoranskog prostora Galerije slika od slame u Tavankutu te obnova trščanog krovišta izložbenog i galerijskog prostora staje s kolnicom u sklopu Šokačke kuće u Topolju. Obnavljane zgrade važna su turistička infrastruktura i polazne točke za razvoj turizma u općini Draž i Tavankut.


Našu udrugu predstavljali su članovi upravnog odbora, Mira Tumbas i Ivica Dulić.


Comments


bottom of page