top of page

Realizacija projekta CROz Baranju i Bačku

Da realizacija projekta CROz Baranju i Bačku teče u najboljem redu uvjerio se danas i naš predsjednik Ladislav zajedno sa zamjenicom i ostalim članovima Gupca.


Partnerstvo sa općinom Draž, a uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Republike Hrvatske kroz Program prekogranične suradnje. Projektom je predviđena obnova krovne konstrukcije i adaptacija restoranskog prostora Galerije slika od slame.


bottom of page