top of page

Slamarke na Međunarodnom danu žena sa sela u Kruševu

Međunarodni dan žena sa sela, Kruševo – Republika Sjeverna Makedonija

14. - 15. X. 2023.


Naše dvije slamarke Jozefina Skenderović i Ana Šujić imale su čast biti prisutne na proslavi Međunarodnog dana seoskih žena u Makedoniji, u Kruševu, zajedno sa sličnim organizacijama iz Crne Gore, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije. Poziv je stigao od Nacionalne federacije poljoprivrednika Makedonije.


U subotu, 14. listopada imale su priliku predstaviti rad i aktivnost naših dviju udruga - Gupca i Galerije, a isto tako saznati i čuti, što rade druge seoske udruge iz regiona.

Centralna svečanost proslave se dogodila, 15. X. u hotelu Montana u Kruševu. Svečanosti je nazočio predsjednik Republike Sjeverne Makedonije, Stevo Panderovski, švedska veleposlanica u S. Makedoniji, Njemačka veleposlanica u S. Makedoniji, ministar poljoprivrede S. Makedonije, direktorice dvije regionalne donatorske udruge iz Švedske i Njemačke, WE EFEKT i GlZ, predstavnica Ministarstva za rad i socijalnu pomoć Makedonija, kao i veliki broj ruralnih ženskih udruga iz Makedonije. Na kraju je slijedilo potpisivanje Deklaracije o suradnji, poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa žena iz seoskih sredina, između regionalnih organizacija prisutnih na ovom skupu.


Veliku zahvalnost dugujemo gđi Vaski Mojskovski, direktorici Nacionalne federacije poljoprivrednika Makedonije, kao i gđi Biljani Petovski - Mitevski, voditeljici projekta.

Na ovom skupu našu državu su predstavljale Društvo žena iz Stanišića i Tavankuta.


Comentários


bottom of page