top of page

Turistički posjet Tavankutu

Ovog vikenda imali smo divne goste iz Zagreba i Karlovca.

Žensku pjevačku skupinu Kud Mostanje Karlovac i pjevačku skupinu KUD Zorja.


bottom of page