top of page
294067641_2285233311636302_6649719205621263113_n.jpeg

HKPD "Matija Gubec"

Organizator ovog seminara je Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec" iz Tavankuta, jedno od najstarijih društava sa prostora na kojem danas obitavaju Hrvati Bunjevci, a koje želi u svoju sredinu pozvati, ugostiti i upoznati ljude koji se zanimaju za njihovu baštinu. Projekt se održava uz logističku potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u gradu Subotici. Seminar obuhvaća niz edukativnih segmenata, od kojih su tri osnovne grupacije: tradicijski ples, tamburaška glazba i umjetnička tehnika slamarstva.

 

TRADICIJSKI PLES Na plesnom se dijelu prezentiraju izvorni načini i tehnike izvedbe bunjevačkih plesova, vrste bunjevačkih narodnih nošnji, tradicijske pjesme Hrvata Bunjevaca iz Tavankuta i okolnih mjesta, dječje igre, te narodni običaji (npr. bunjevačke kraljice, Dužijanca i sl.). Polaznici imaju prigodu zaplesati i sa plesačima starijih generacijskih skupina, kao i pogledati stare snimke plesača iz šezdesetih godina prošloga stoljeća. Uz praktična plesna predavanja održavaju se i prezentacije tradicijskog odijevanja, te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi.

 

TAMBURAŠKA GLAZBA Na seminaru tamburaške glazbe Hrvata Bunjevaca (u pjesmi i plesu) teme predavanja su: tambura kao narodni instrument Hrvata Bunjevaca, Tehnika sviranja na tamburi, Tamburaški orkestar, Dirigiranje i rad sa orkestrom, Tamburaška literatura s naglaskom na bunjevačkim zapisima, Tamburaška partitura, Tamburaški instrumentarij, te Tambura kao umjetnički i solistički instrument uz pratnju klavira.

 

UMJETNIČKA TEHNIKA SLAMARSTVA Seminar izrade perlica i suvenira od slame temelji se na svladavanju temeljnih postupaka obrade slame i izrade suvenira ili perlica od slame. Polaznici se upoznaju i sa najstarijim predmetima od slame iz zbirke HKPD «Matija Gubec» Tavankut, u Biskupijskom muzeju u Subotici, te Križni put izrađen od slame u župnoj crkvi u selu Đurđin. 

 

(EN) The organizer of this seminar is Croatian Cultural-Educational Society "Matija Gubec" from Tavankut, one of the oldest companies in this area, in which are living Croats of Bunjevac heritage. The society wants to invite, host and meet people who are interested in their heritage. The project is taking place with the logistical support of the Department of Culture of Vojvodina Croats in the city of Subotica. The seminar includes series of educational segments, of which the three main groups are: traditional dance, traditional music and artistic technique of wheat straws.

 

TRADITIONAL DANCE In this part are presented the original methods and techniques of the performance of Bunjevac dances, types of Bunjevac costumes, traditional songs from Tavankut and surrounding areas, children's games, and folk customs (e.g. Bunjevac queens, Dužijanca etc.). Participants have the opportunity to dance with the dancers of older generation groups and to see the old footage of dancers from the Sixties. With practical dance classes, also are held presentations of traditional dressings and dressing custom made for the stage performances.

 

TRADITIONAL MUSIC AND INSTRUMENTS The seminar of tambura music Croats Bunejvci (in song and dance) consists of lecture topics such as: the Tambura as a folk instrument of Bunjevac Croats, techniques of playing the Tambura, Tambura orchestra conducting and working with the orchestra, Tambura literature focusing on Bunjevac records, Tambura scores, Tambura instruments and Tambura as an art and a solo instrument with the piano.

 

ARTISTIC TECHNIQUE OF WHEAT STRAWS Seminar for making "perlice" (eng. beads) and souvenirs made of straw, are based on mastering the basic procedures for artistic processing of straws and making souvenirs or beads of straw. Students are familiarized with the oldest objects in the collection of straw in HKPD "Matija Gubec" Tavankut, the Diocesan Museum in Subotica, and the Way of the Cross made of straw in the parish church in the village Đurđin.

2024

Prijavnica za 2024. :

Instagram.png

2023

IMG-ac78690c95b255752ac93164e9de13fd-V.jpg

Novosti

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page