top of page

Betlemari 2023.

BETLEMARI - NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA BUNJEVAČKIH HRVATA

Obnovljen običaj Betlemari bunjevačkih Hrvata u Tavankutu

U progamu ovogodišnjeg tavankutskog Adventa znanstveno-istraživačka sekcija HKPD-a "Matija Gubec" obnovila je stari božićni običaj BETLEMARE. Ovaj običaj danas rijetki pamte, a na našem se prostoru organizirao prije sigurno 80 godina. Zbog toga je i obnova istog danas urađena po zapisima starih istraživača i povjesničara iz vremena kada su Betlemari postojali. Pokušaj obnove Betlemara je bio 1990. godine kada je Petar Stantić sa tadašnjim vodstom udruge htio obnoviti ovaj drevni običaj, ali nažalost isti je bio samo pomenute godine organiziran te se nakon toga više se nije organizirao. Nadamo se da će ovogodišnja obnova ovog običaja zaživjeti i u narednim godinama.

Betlemari su skupina momaka koji nose maketu crkve ili betlemske štalice s drvenim ili gipsanim figuricama na samo Badnje veče, a obučeni su u pastire. Betlamari su pohodili kuće pjevajući pastirske božićne pjesme, a najčešće je to pjesma HAJTE BRAĆO DA IĐEMO. Domaćini koji ih dočekuju ih počaste s hranom i pićem, a također ih daruju hranom u obliku namjernica ili novcem. Na koncu pohoda prid samu misu ponoćku Betlemari dolaze u crkvu te se i sami poklone betlemskoj štalici i malome rođenom Isusu s istoimenom pjesmom.

Ovogodišnji tavankutski Betlemari su u pohod išli u vrime adventa, dvije večeri, a posjetili su desetak obitelji noseći bletlemsku štalicu te su navješćivali skoro rođenje Isusa Krista. Darove kojima su ih domaćini darivali namjenili su potrebitim obiteljima naše župe, kako bi i one što radosnije mogle proslaviti božićne blagdane. Obnovom ovog običaja se pokušala probuditi karitativna svijest među mladima, a isto tako i obnoviti tradicija koja je nekada postojala na našem području.


Comments


bottom of page