top of page
367393039_745969810665384_4325750176900433170_n.jpeg

Slamarska kolonija

Kolonija 2023

Kolonija 2022

Kolonija 2021

Naše slamarke

Rođena je 1. kolovoza 1958. u Novom Žedniku, a živi u Subotici. Srednju medicinsku školu završila je u Subotici. U mirovini je od 2014. godine. Slamarstvom se bavi od 1995. Za svoj rad je nagrađena velemajstorskom diplomom na Međunarodnoj izložbi ručnih radova i kolekcija te specijalnom nagradom za sliku Udruženja slikara amatera Vojvodine. Sudjelovala je na brojnim izložbama i festivalima.

369248845_749381910324174_7034031479399329928_n.jpeg
Vera Bašić Palković - Nana

Rođena je 10. kolovoza 1969. u Subotici, a živi u Tavankutu. Završila je srednju školu za frizera za žene u Subotici. Slamarstvom se bavi od 2011. godine. Najveća inspiracija su joj salaši.

368028301_749383980323967_1796972362171286331_n.jpeg
Dobrinka Babijanović

Rođena je 18. srpnja 1967. godine u Tetovu (Sjeverna Makedonija), a živi u Subotici. Slamarstvom se bavi od 2020. godine. Najveća inspiracija joj je salašarsko okruženje.

368277045_749854676943564_3681471054695195219_n.jpeg
Dragica Bukvić
(Draga Stevanovska)

Rođena je 17. travnja 1960. godine u Subotici. Završila je učiteljski fakultet. Slamarstvom se bavi od 2000. godine. Voli izrađivati minijature pendžera te dama sa suncobranom.

368056517_749855610276804_7271910912786555077_n.jpeg
Zorica Ćakić

Rođena je 8. travnja 1956. godine u Tavankutu, a živi u Subotici. U mirovini je od 2009. godine. Slamarstvom se bavi od 2003., a najviše se posvećuje izradi sakralnih motiva od slame. Redovita je sudionica Kolonije, te izložbi koje organizira HKPD „Matija Gubec“.

368037609_749857866943245_1369211682938681209_n.jpeg
Marija Dulić

Rođena je 24. veljače 1938. godine u Subotici. Srednju i Višu saobraćajnu školu je završila u Beogradu. U mirovini je od 2003. godine, a slamarstvom se bavi od 2004. Redovita je sudionica Kolonije, te izložbi koje organizira HKPD „Matija Gubec“.

369267785_749859943609704_5308541434958763691_n.jpeg
Marija Gabrić

Rođena je 17. prosinca 1957. godine, a živi u Tavankutu. Slamarstvom se bavi od 2018. godine, nakon odlaska u mirovinu. Voli izrađivati salaše od slame. Redovita je sudionica Kolonije u Tavankutu, te izložbi koje organizira HKPD „Matija Gubec“.

366981600_750546070207758_5234336440072865842_n.jpeg
Slavica Godar

Rođena je 13. svibnja 1958. u Subotici. Završila je srednju ekonomsku školu. U mirovini je od 2012., a slamarstvom se počela baviti 2007. godine. Najviše voli izrađivati ukrasne predmete i slike od slame. Sudjelovala je na općinskim, zonskim i pokrajinskim smotrama slikara amatera.

368862288_750589430203422_1507649777928477520_n.jpeg
Katarina Hajdu

Rođena je 25. listopada 1970. godine u Gornjem Ljubinju. Završila je srednju birotehničku školu. Živi i radi u Subotici. Slamarstvom se bavi od 2021. godine. Najviše voli izrađivati čestitke.

369311949_750590260203339_1541594545829113102_n.jpeg
Adilja Hodža

Rođena je 11. lipnja 1964. godine u Varaždinu (Republika Hrvatska). Završila je srednju školu za stanodaktilografa, knjižničara. Živi i radi u Subotici. Slamarstvom se bavi od 2005. Najviše voli izrađivati cvjetne minijature, nakit, kugle, pisanice, čestitke i sakralne motive od slame.

369274430_750591020203263_6486332757195750711_n.jpeg
Biserka Horvacki
369788050_751582386770793_5439766016304919640_n.jpeg
Lozika Homolya

Rođena je 14. rujna 1980. godine u Subotici, gdje živi i radi. Završila je Ekonomski fakultet, a slamarstvom se bavi od 2023. godine. Zanima se za izradu pletiva i perlica od slame, a želi naučiti izrađivati i druge predmete.

368276186_750591550203210_5911757293156321740_n.jpeg
Sandra Imrić

Rođena je 27. srpnja 1963. godine. Živi i radi u Tavankutu. Srednju ekonomsku školu je završila u Subotici, a slamarstvom se bavi od 2019. Najveća inspiracija su joj salaši. Sudionica kolonije je od 2019. godine.

368291158_750592666869765_6073483426728180068_n.jpeg
Jadranka Kolar

Rođena je 18. veljače 1963. u Doboju (Bosna i Hercegovina). Živi u Tavankutu. U mirovini je od 2018. godine, a slamarstvom se bavi od 2022. Voli izrađivati suvenire (magnete) od slame.

369268695_750593326869699_690994519779815786_n.jpeg
Mirjana Kopilović

Rođena je 16. studenog 1976. godine. Završila je Kemijsko tehnološku srednju školu u Subotici. Prvi put sudjeluje u radu Kolonije u Tavankutu.

368466084_751402606788771_4741137197568098246_n.jpeg
Slavica Kovačić

Rođena je 7. prosinca 2006. godine u Subotici, gdje živi i pohađa Gimnaziju „Svetozar Marković“. Slamarstvom se bavi od 2018. godine. Najveća inspiracija su joj salaši i životinje.

368358149_751406970121668_1461523078518681380_n.jpeg
Višnja Kovačić

Rođena je 30. studenog 1982. U Subotici. Završila je Srednju glazbenu školu u Subotici. Živi i radi u Velikoj, Republika Hrvatska. Slamarstvom se počela baviti kao đak u osnovnoj školi. Kasnije je u istoj školi bila voditeljica slamarske sekcije i učeničke zadruge koja se predstavljala predmetima od slame i bila prepoznata po tom. Najviše voli izrađivati perlice, pisanice i slike sa motivima konja i cvijeća. Sudjelovala je na brojnim kolonijama slamarki, izložbama, smotrama, sajmovima i radionicama.

367466233_751408206788211_1207547311424041591_n.jpeg
Kristina Kovačić Raguž

Rođena je 18. veljače 1951. godine u Maloj Bosni, a živi u Subotici. U mirovini je, a slamarstvom se bavi od 2000. godine. Najviše voli izrađivati slike i suvenire.

368407855_751409040121461_6543595539316828095_n.jpeg
Kata Kujundžić

Rođena je 30. listopada 1949. godine u Novim Jankovcima (Republika Hrvatska), a živi u Srijemskoj Mitrovici. Završila je srednju školu za ženskog frizera. U mirovini je od 2020. godine, a slamarstvom se bavi dvanaest godina, kad je prvi puta posjetila Tavankut. Sudjelovala je na brojnim izložbama, a ističe sudjelovanje na izložbi Naivci amateri Mitrovice.

369681551_751522326776799_3025326619293093042_n.jpeg
Ana Melačić - Seka

Rođena je 7. listopada 1966. godine u Subotici. Po struci je diplomirana ekonomistica. Živi i radi u Subotici. Prvi put sudjeluje u radu Kolonije.

369217868_751536133442085_3105966610491326830_n.jpeg
Natalija Neorčić

Rođena je 22. kolovoza 1962. u Subotici, gdje živi i radi. Završila je višu medicinsku školu. Slamarstvom se bavi od 1989. godine. Najviše voli izrađivati pletiva od slame. Sudjelovala je na brojnim kolektivnim izložbama.

369728011_751536876775344_1666902532349191753_n.jpeg
Nevenka Obradović

Rođena je 19. ožujka 1973. u Subotici. Završila je Kemijsko-tehnološku srednju školu u Subotici. Slamarstvom se bavi od 2012. godine. Voli izrađivati motive cvijeća i ptica. Sudjelovala je općinskim, zonskim i pokrajinskim smotrama slikara amatera.

369784303_751538290108536_8027418034194081717_n.jpeg
Karolina Ostrogonac

Rođena je 11. prosinca 1947. u Kelebij (Mađarska). Završila je Višu pedagošku školu. Živi u Subotici. U mirovini je od 2004. godine, a slamarstvom se bavi od 1989. Izrađuje minijature, motive salaša i cvjetne aranžmane. Sudjelovala je na brojnim izložbama u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj.

368237381_751538736775158_8089369025552546469_n.jpeg
Edit Petrekanić Bačić

Rođena je 17. travnja 1965. u Tavankutu. U mirovini je od 2018. godine, a slamarstvom se bavi od 2019. Izrađuje motive salaša te religijske motive. Višegodišnja je sudionica Kolonije u Tavankutu.

368847759_751539226775109_4937122056835013511_n.jpeg
Vesna Petreš

Rođena je 3. srpnja 1964. u Beogradu, a živi i radi u Subotici. Završila je srednju medicinsku školu. Slamarstvom se bavi od 2013. Najdraža su joj pletiva od slame. Sudjelovala je općinskim, zonskim i pokrajinskim smotrama slikara amatera.

369247448_751539683441730_2448379003794657433_n.jpeg
Marija Rukavina Prćić

Rođena je 6. studenog 1965. godine u Tavankutu, gdje je i završila osnovnu školu. Živi i radi u Subotici. Slamarstvom se bavi od 1998. godine. Voli izrađivati minijature salaša i druge suvenire. Za svoj rad nagrađena je velemajstorskom diplomom na Međunarodnoj izložbi ručnih radova i kolekcija u Somboru.

368242361_751539996775032_3986709012245981000_n.jpeg
Marija Sarić

Rođena je 7. siječnja 1963. u Tavankutu. Srednju medicinsku školu završila je u Subotici. Slamarstvom se počela baviti nakon odlaska u mirovinu 2021. godine. Voli izrađivati suvenire (minijature, čestitke i magnete).

369795561_751540910108274_4499515465771115078_n.jpeg
Jelena Skenderović

Rođena je 14. lipnja 1952. u Tavankutu. Završila je Višu pedagošku školu u Subotici, a u mirovini je od 2009. godine. Slamarstvom se bavi od 1979. Najviše voli izrađivati krune i perlice, kao i slike s motivima djevojke u bunjevačkoj nošnji. Za svoj je rad dobila brojne nagrade i priznanja. Realizirala je i tri samostalne izložbe: u Galeriji „ Dr. Vinko Perčić“ u Subotici 2004., u Suvenirnici Gradskog muzeja Subotica 2012. te u Galeriji Prve kolonije naive u tehnici slame u Tavankutu 2019. godine.

370283258_751541276774904_2238127425319690061_n.jpeg
Jozefina Skenderović

Rođena je 29. lipnja 1959. u Tavankutu. Živi u Maloj Bosni. Završila je srednju Ekonomsku školu u Subotici. U mirovini je od 2012. godine, a slamarstvom se bavi od 1995. Voli izrađivati salaše i grbove od slame. Sudjeovala je na brojnim skupnim izložbama.

368329734_751542256774806_423895096638008544_n.jpeg
Katarina Skenderović

Rođena 9. veljače 1980. U Subotici. Završila je srednju školu za krojača-konfekcionara. Slamarstvom se bavi od 1998. godine. Voli izrađivati sitne suvenire poput privjesaka i magneta.

368963414_751583246770707_1093784170235665934_n.jpeg
Sandra Suturović

Rođena 10. srpnja 1955. u Subotici. Završila Ekonomski fakultet u Subotici. U mirovini od 2017. godine, a slamarstvom se počela baviti 2018. Od slame najviše voli izrađivati slike i predmete koji su spoj tradicije i modernog dizajna. Za svoj je rad nagrađena specijalnom nagradom u Bečeju.

370265052_754323799829985_7651319050456860542_n.jpeg
Ana Šujić

Rođena je 24. svibnja 1950. u Majdanu, Novi Kneževac. Završila je arhitektonski smjer u srednjoj građevinskoj školi. Živi u Subotici. U mirovini je od 2009., a slamarstvom se počela baviti 1999. godine. Sudjelovala je na izložbama slika na općinskoj, zonskoj i pokrajinskoj razini.

370356594_754324576496574_1099550293572829467_n.jpeg
Rozalija Tot Kiš

Rođena je 8. kolovoza 1948. godine. Školu za primijenjenu umjetnost završila je 1968., a slamarstvom se bavi od 1987. Izrađivala je slike raznih motiva, kao i suvenire. Prvu samostalnu izložbu imala je 1972., a sudjelovala je u skupnim izložbama, na kojima su izlagale slamarke HKPD „Matija Gubec“. Imala je samostalnu izložbu u Vestibilu Gradske kuće u Subotici. Dobila je specijalno priznanje na pokrajinskoj smotri slikara amatera. Preminula je 11. srpnja 2023. godine, a sahranjena je na groblju u Donjem Tavankutu.

371923566_756478562947842_8231389852164238076_n.jpeg
Marija Vojnić

Rođena je 20. srpnja 1976. u Subotici. Završila je srednju školu za krojača-konfekcionara. Živi i radi u Tavankutu. Slamarstvom se bavi od 2008. Voli izrađivati slike svih motiva, ali su joj posebno dragi motivi anđela. Sudjelovala je na brojnim izložbama, predstavila se sa dvije slike na pokrajinskoj izložbi, a za jednu je dobila i specijanu nagradu.

371480613_756479642947734_6116618866650358578_n.jpeg
Branka Vujić
bottom of page